Wystawa grafiki i plakatu prof. Ryszarda Otręby

Wystawa profesora Ryszarda Otręby

W bielskim Zespole Szkół Plastycznych kwiecień obfituje w wystawy. Oprócz 11 Ogólnopolskiego Biennale Rysunku i Malarstwa Uczniów Średnich Szkół Plastycznych szkoła ta zorganizowała w Galerii AKCENT wystawę prac profesora Ryszarda Otręby. Artysta uprawia twórczość w dziedzinie wzornictwa przemysłowego, wystawiennictwa, komunikacji wizualnej, projektowania plakatów, grafiki artystycznej  i rysunku. Na wystawie zaprezentowano plakaty i grafiki.

Profesor Ryszard Otręba jest absolwentem Państwowego Liceum Technik Plastycznych w Bielsku-Białej. Od 2002 r. jest czynnym członkiem Polskiej Akademii Umiejętności. W 2012 r. otrzymał tytuł honorowego profesora Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Artysta był jurorem wielu wystaw międzynarodowych, kuratorem wystaw polskiej grafiki i plakatu za granicą. Aby w pełni przedstawić sylwetkę profesora Ryszarda Otręby, należy dodać, że jest laureatem ponad 80 nagród i wyróżnień uzyskanych na krajowych oraz międzynarodowych wystawach i konkursach grafiki i plakatu, a jego prace znajdują się w muzeach na całym świecie.

Swoją wizytę w Zespole Szkół Plastycznych w Bielsku-Białej profesor Ryszard Otręba rozpoczął od spotkania z pedagogami tej szkoły. Wygłosił dla nich wykład pt. „Rola nauczyciela w procesie wyłaniania i kształtowania wrażliwości oraz osobowości plastycznej ucznia średniej szkoły  plastycznej”, w którym wspominał naukę w bielskiej szkole. Z szacunkiem wymieniał kolejnych dyrektorów i nauczycieli, zapamiętanych z lat szkolnych. Artysta mówił też o doświadczeniu bycia kierownikiem Katedry Komunikacji Wizualnej w Krakowie. W czasie wykładu profesor dawał wskazówki dotyczące metod pracy z uczniem utalentowanym plastycznie, opowiadał o swoich doświadczeniach związanych z pracą ze studentami. Odniósł się również do tzw. „szkoły zakopiańskiej”. Przypomniał kontrowersyjne metody nauczania Władysława Hasiora, który odważnie szukał sposobów na pobudzenie uczniowskiej wyobraźni. Profesor Ryszard Otręba podkreślił ważną rolę biennale, organizowanego przez Zespół Szkół Plastycznych w Bielsku-Białej, jako okazji do konfrontacji artystycznych i warsztatowych umiejętności młodzieży.

5 kwietnia w Galerii Akcent miał miejsce wernisaż wystawy grafiki i plakatu profesora Ryszarda Otręby. Komisarzem wystawy jest Tadeusz Król, nauczyciel w bielskiej szkole. Artyście towarzyszyła jego żona, Jadwiga Kaim-Otręba. Na uroczystość otwarcia wystawy przybyło wielu znakomitych gości. Dużym zaszczytem dla szkoły było przybycie Karola Śliwki, który w bieżącym roku szkolnym także miał wystawę w murach Zespołu Szkół Plastycznych w Bielsku-Białej. Miłym akcentem było pojawienie się Wiceprezydenta Bielska-Białej Zbigniewa Michniowskiego.

Profesor Ryszard Otręba w swojej przemowie odwoływał się do odbytego dzień wcześniej spotkania z pedagogami. Zwrócił też uwagę na profesjonalne wnętrze Galerii Akcent, które wyróżnia bielską szkołę na tle innych szkół plastycznych.

Uczniowie, żywo zainteresowani twórczością i samą osobą artysty, chętnie pytali profesora o inspiracje, o najlepszy okres w twórczości. Młodzież była również zaciekawiona okolicznościami wyboru szkoły artystycznej, pytano o powody decyzji o związaniu się ze sztuką.

Wystawa grafiki i plakatu profesora Ryszarda Otręby trwała od 5 kwietnia do końca maja 2013 r. w ZSP w Bielsku-Białej.

<< COFNIJ

Wyszukiwarka

Termo logo