Wystawa malarstwa prof. Stanisława Baja – „Rzeka” – relacja

Gdyby chcieć wskazać coś,

co zmienia się najprędzej, będzie to rzeka –

– nawet ta mozolna.

11 grudnia 2015 r. w szkolnej Galerii Acent miał miejsce wernisaż wystawy prac prof. Stanisława Baja. Jest to artysta silnie związany z rodzinnymi Dołhobrodami, wsią położoną nad Bugiem. To właśnie tę rzekę malarz uczynił przemiotem swoich artystycznych zainteresowań.

Po uroczystym wernisażu nauczyciele, uczniowie oraz goście mogli wnikliwie obejrzeć wystawę. Warto było skorzystać ze sposobności, by zatrzymać się przy obrazach i dać sobie czas do namysłu nad ich treścią.

Po wernisażu młodzież miała okazję porozmawiać z Profesorem. Można się było zanurzyć w atmosferze sentymentu, niczym w oparach mgieł unoszących się nad nizinną rzeką, którą większość z nas może sobie tylko wyobrazić. Tym samym można było zwolnić codzienny pośpiech i choćby iluzorycznie znaleźć się w krajobrazie naturalnej rzeki, której nieuchronny los z łatwością możemy sobie wyobrazić.

napisała: mgr Justyna Moruś

 

Wystawa potrwa do 8 stycznia 2016 r.

Profesor Stanisław Baj, urodzony w Dołhobrodach nad Bugiem na Polesiu. W latach 1968-1973 uczył się w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych w Zamościu. Od 1973 roku studiował na Wydziale Malarstwa w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, gdzie w 1978 roku w pracowni prof. Ludwika Maciąga otrzymał dyplom z wyróżnieniem. W macierzystej uczelni pracuje od 1982 roku i od 1990 do 2003 prowadzi Pracownię Rysunku w Katedrze Malarstwa i Rysunku prof. Z. Gostomskiego. W latach 2003-2009 prowadził  pracownię dla I roku studiów. Od roku 2009 Rada Wydziału Malarstwa powierzyła mu prowadzenie Pracowni  Dyplomującej dla studentów od II do V roku. Wszystkie etapy swojej działalności dydaktycznej związał z warszawską Akademią, pracując na stanowiskach: asystenta, adiunkta I st., adiunkta II st. i profesora. Tutaj też pod opieką promotorską prof. Ludwika Maciąga uzyskał  kwalifikacje I stopnia w zakresie malarstwa. Kwalifikacje II stopnia otrzymał w roku 1996. Na stanowisko profesora ASP został mianowany w 2000 roku, zaś tytuł profesora uzyskał w roku 2002. Od 2004 roku pełni funkcję Prorektora ds. Studenckich i Współpracy z Zagranicą. Równolegle z dydaktyczną pracą na ASP w latach 1996-2001 prowadzi seminaria z rysunku i malarstwa w Europejskiej Akademii Sztuk w Warszawie.

W pracy artystycznej prof. Stanisław Baj porusza się w obszarach malarstwa, rysunku, a także grafiki, zakres tematyczny swojej twórczości koncentrując wokół dwóch najistotniejszych dla siebie osnów – portretu i pejzażu. Związany z tradycją realistycznej formuły obrazowania, w artystycznym, nie pozbawionym emocjonalnego nastroju zapisie, przedstawia on wizerunki człowieka oraz ziemi danej ludziom do życia, w prostych motywach, szukając najprostszej prawdy. Odrębnym terenem jego działalności artystycznej są obszary działań projektowych, wyznaczone przez takie dzieła jak: epitafium kardynała Stefana Wyszyńskiego w Rywałdzie Królewskim, projekt tablicy upamiętniającej pobyt Jana Pawła II w kościele oo. Kapucynów w Warszawie oraz projekty witraży przeznaczone do kościoła parafialnego w Dołhobrodach.

Artysta jest autorem ponad 50 wystaw indywidualnych w kraju i za granicą, miedzy innymi w Niemczech, Grecji, Rosji, Kanadzie; uczestniczył także w ponad stu wystawach zbiorowych. O twórczości Stanisława Baja wypowiada się wielu znanych krytyków sztuki, znawców przedmiotu, jego malarstwo jest znane i rozpoznawalne w kraju i za granicą. Twórczość Profesora Baja uhonorowana została m.in. nagrodą uzyskaną w 1981 roku na II Ogólnopolskim Triennale Portretu współczesnego w Radomiu oraz medalem „Bene merenti” przyznanym przez Papieża Jana Pawła II.

<< COFNIJ

Wyszukiwarka

Termo logo