Wystawa prac artystów pedagogów Zespołu Szkół Plastycznych w Bielsku-Białej „Chudy i inni”

„Chudy i inni” w bielskim plastyku

Potrzeba konfrontacji jest zjawiskiem normalnym. Wynika z różnic reprezentowanych idei, postaw, indywidualnych predyspozycji i umiejętności. Jest czynnikiem niezbędnym dla rozwoju człowieka, społeczności i społeczeństw w różnych ich wymiarach i aspektach. W przestrzeni działań związanych ze sztuką konfrontacje nabierają charakteru kulturotwórczego. Dialog „wytwórcy” wartości  o wyżej wymienionym charakterze z ich odbiorcą ma wymiar edukacyjny.

Nie inaczej rzecz się ma w przypadku nowej ekspozycji prac plastycznych w Galerii Akcent w Zespole Szkół Plastycznych w Bielsku- Białej. Tytuł ekspozycji brzmi „Chudy i inni” . Autorami prac są plastycy – nauczyciele przedmiotów artystycznych tej szkoły: Joanna Chudy – prezentująca fotografię,  Krzysztof Dadak – eksponujący prace z dziedziny rysunku oraz  Piotr Kwaśny, Mariusz Horeczy i Tadeusz Król – wystawiający prace malarskie.

Wernisaż miał miejsce 14 października 2013 r. o godzinie 11.00. Wystawa stawia sobie za cel zapoznanie uczniów z twórczością plastyczną ich pedagogów – jest pierwszą z cyklu . W działającej od siedmiu lat galerii prezentowane były prace z dziedziny malarstwa, rysunku, plakatu oraz grafiki użytkowej i artystycznej. Ich autorami byli znani twórcy – profesorowie wyższych uczelni artystycznych Katowic, Krakowa, Cieszyna.

Na najnowszej dominuje fotografia. Prace Joanny Chudy,absolwentki krakowskiej ASP i Wyższego Studium Fotografii w Państwowej Wyższej Szkole Filmowej Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi, cechuje kolażowy intymny zapis retrospekcji miejsc,  zdarzeń zapamiętanych i ważnych  dla autorki. Artystka ceni sobie klasyczną czaro-białą fotografię, mocno łamaną półtonami, delikatnym rysunkiem form i elementów. Jej ekspozycja ma charakter bardziej reprezentatywny dla  twórczości autorki niż pozostałych uczestników wystawy.  Tadeusz Król, absolwent Wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, prezentuje sugestywne w treści, wielkoformatowe figuratywne prace malarskie. Specjalnością Krzysztofa Dadaka, pracownika naukowego w Katedrze Malarstwa Instytutu Sztuki na Wydziale Artystycznym w Cieszynie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, jest malarstwo. Na wystawie eksponuje  dynamiczne kompozycje rysunkowe, w których za pomocą fakturalnych, ekspresyjnych układów kresek i linii tworzy imaginacyjną przestrzeń. Kompozycje malarskie Piotra Kwaśnego,absolwenta Wydziału Tkaniny i Ubioru Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi, to obrazowane za pomocą środków wyrazu plastycznego monochromatyczne półabstrakcyjne motywy krajobrazowe. Absolwent Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie Mariusz Horeczy dopełnia zestaw ekspozycji  różnymi w tematyce i w sposobie realizacji pracami malarskimi – od figuratywnych, poprzez próby zapisu abstrakcyjnego, na kopiach znanych dzieł malarskich kończąc.

Tradycja licznych wcześniejszych wystaw w tej galerii zawierała w sobie element dialogu – spotkania uczniów z artystami, najczęściej wykład na przygotowany przez autora temat.

Z racji Dnia Komisji Edukacji Narodowej przyjęto formę bezpośredniej rozmowy twórców z uczniami. Tło stanowiły wybrane prace będące przedmiotem zainteresowania, komentarzy, a także jako pretekst do poznania warsztatu artystycznego, meandrów drogi twórczej każdego z autorów.

Zaznajomienie uczniów z twórczością plastyczną nauczyciela należy uznać za wskazaną. Może być pomocna nie tylko dla młodzieży, ale również dla pedagoga – jako element dydaktyki, wzajemnego zrozumienia, dobrej atmosfery w pracowni, by nauczyciel nie był tylko „prowadzącym” zajęcia…

Wernisaż poprzedzony został koncertem jazzowym uczniów Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Bielsku-Białej, w składzie: Patrycja Gajek – pianino, Estera Pyka – flet poprzeczny, Patryk Gajda – perkusja, Jakub Zoń – kontrabas.

 

Miejsce wystawy: Galeria Akcent w Zespole Szkół Plastycznych w Bielsku-Białej (ul. Gen. Sikorskiego 8).

Tytuł ekspozycji „Chudy i inni” (14 października-12 listopada 2013 r.).

 

napiał: mgr Tadeusz Król (nauczyciel przedmiotów artystycznych w Zespole szkół Plastycznych w Bielsku-Białej; uczestnik wystawy)

<< COFNIJ

Wyszukiwarka

Termo logo