Wystawa prac Eugeniusza Delekty „Grafika”

Wystawa Eugeniusza Delekty Grafika

 6 grudnia 2013r. w Zespole Szkół Plastycznych w Bielsku-Białej miał miejsce wernisaż wystawy prac wybitnego artysty grafika profesora Eugeniusza Delekty.

Profesor Eugeniusz Delekta urodził się w 1946 r. W latach 1966-1972 studiował na krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Dyplom z wyróżnieniem uzyskał na Wydziale Grafiki w Katowicach w 1972 r.

Od 1972 r. związany jest ze szkolnictwem wyższym, początkowo pracował na ASP, a następnie na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Obecnie jest wykładowcą  w Instytucie Sztuki na Wydziale Artystycznym w Cieszynie, od 1997 r. na stanowisku profesora zwyczajnego. W latach 1996-2002 był dyrektorem Instytutu  Sztuki, a następnie od 2002-2008 dziekanem Wydziału Artystycznego. W latach 1999-2005 był przewodniczącym Ogólnopolskiej Rady Edukacji Artystycznej.

Równolegle z pracą dydaktyczną pracuje twórczo, zajmując się głównie grafiką i malarstwem. Swoją twórczość prezentował na ponad 70 wystawach indywidualnych w kraju i za granicą oraz brał udział w ponad 340 wystawach zbiorowych, w tym ponad 70 międzynarodowych wystawach grafiki. Zdobył ponad 40 nagród.

Ponadto prace profesora Eugeniusza Delekty znajdują się w zbiorach Biblioteki Narodowej w Warszawie, Biblioteki Śląskiej w Katowicach oraz w Galeriach BWA.

Wśród gości wernisażu nie zabrakło znanych i poważanych autorytetów związanych ze sztuką. Byli m.in. profesor Jagoda Adamus, dr hab. Elżbieta Kuraj, dyrektor Galerii Bielskiej BWA Agata  Smalcerz, pani historyk sztuki Grażyna Cybulska oraz założyciela Galerii B&B pan Andrzej Baturo.

Profesor przedstawił kilkadziesiąt realizacji graficznych dużych formatów.

Po wernisażu uczniowie i pedagodzy Zespołu Szkół Plastycznych mieli okazję uczestniczyć w spotkaniu z artystą. W trakcie spotkania profesor Delekta opowiadał o swojej twórczości, o problematyce, jaką podejmuje, o stosowanych przez niego technikach graficznych. Wszystko to znajduje odzwierciedlenie w podziale prac na cykle tematyczne.

Artysta odpowiadał na szereg pytań ze strony młodzieży oraz gorąco zachęcał do podjęcia  studiów  w Instytucie Sztuk i na Wydziale Artystycznym w Cieszynie, z którym to łączy go długoletnia i owocna współpraca.

Wystawę grafik profesora Eugeniusza Delekty można było oglądać do 30 grudnia 2013 r.  w  Galerii AKCENT w Zespole Szkół Plastycznych w Bielsku-Białej.

<< COFNIJ

Wyszukiwarka

Termo logo