BIP logo

Wystawa prac uczniów i uczennic – podstawy projektowania

W galerii szkolnej (na II piętrze) eksponowane są prace z podstaw projektowania uczniów i uczennic klas: 2 POSSP, 3 POSSP, 4 POSSP, 2a LP oraz 3 LP, wykonane w roku szkolnym 2017/2018 pod opieką mgr Agaty Ruman.

Na wystawie zaprezentowane są prace, zrealizowane w ramach następujących tematów:

 

kl. 2 POSSP: palety barw – kolaż:

 

kl. 3 POSSP: studium faktury – realizacja rysunkowa i kolorystyczna oraz kompozycja elementów w wybranym odcieniu szarości na różnobarwnych tłach, będąca interpretacją zjawiska relatywizmu barw – wybrana technika malarska:

 

kl. 4 POSSP: projekt patternu – praca w oparciu o szablon:

 

kl. 4 POSSP:  typograficzna interpretacja wybranego wierszyka dla dzieci – kolaż lub wydruk komputerowy:

 

kl. 2a LP: iluzje optyczne – realizacja w dowolnej technice z wykorzystaniem wybranych sposobów tworzenia iluzji optycznej:

 

kl. 3 LP: typograficzna interpretacja pojęcia „świat” – wydruk komputerowy:

<< COFNIJ

Wyszukiwarka

Termo logo