Seminarium prof. Stanisława Sobolewskiego „Metodyka nauczania malarstwa w średniej szkole plastycznej”

16 marca 2018 r. miało miejsce seminarium „Metodyka nauczania malarstwa w średniej szkole plastycznej”, prowadzone przez prof. Stanisława Sobolewskiego. Organizatorami wydarzenia byli: Centrum Edukacji Artystycznej oraz Zespół Szkół Plastycznych w Bielsku-Białej.

Wydarzenie rozpoczęło się wernisażem wystawy malarskiej Stanisława Sobolewskiego „Spojrzenia powszednie”, prezentowanej w szkolnej Galerii Akcent. Artysta zaprezentował 20 wybranych obrazów z zakresu malarstwa sztalugowego w technice malarstwa olejnego, pokazując przy tym szerokie spektrum motywów malarskich oraz wielość ujęć kompozycyjno-warsztatowych. Profesor posiada ogromny dorobek artystyczny, a jednocześnie w swoim wystąpieniu dał wyraz skromnemu usposobieniu i pokory wobec warsztatu pracy artysty malarza.

W seminarium wzięli udział nauczyciele plastycy z Zespołu Szkół Plastycznych w Bielsku-Białej oraz innych szkół z regionu: z Zespołu Szkół Plastycznych w Częstochowie, Katowicach, z Liceum Plastycznego w Raciborzu, Wodzisławiu Śląskim, z Zespołu Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego w Opolu, z Zespołu Szkół i Placówek Artystycznych w Nysie, z Zespołu Szkół Artystyczno-Projektowych w Tarnowskich Górach oraz z Zespołu Szkół z Zabrza.

Przy okazji seminarium prof. Stanisław Sobolewski udzielił w obecności nauczycieli korekty uczniom klas 3 LP i V POSSP. Młodzież zaprezentowała obrazy wykonane w pracowni malarskiej w bieżącym roku szkolnym. Prezentacja obejmowała prace rysunkowe i malarskie o różnej tematyce: studia postaci, portretów oraz martwej natury. Wystawa prac uczniów ujawniać miała różnorodność plastyczną wśród młodzieży, jak i wielopłaszczyznowość pomysłów czy próby kreacji twórczych. Profesor udzielał młodzieży cennych wskazówek, uwrażliwiał na kompozycję w prezentowanych przez nich obrazach, dobór odpowiednich środków plastycznych, a także podstawowe zasady dotyczące warsztatu pracy. Omawiając portrety i autoportrety, Profesor zwracał uwagę na rzetelność plastyczną wykonania, zgodność interpretacyjną z obserwowanym modelem, estetyzm twórczy wypowiedzi. W obrazach z martwą naturą Profesor podkreślał szeroki zakres odniesień kompozycyjnych, porządek i spójność założeń plastyczno-warsztatowych w obrazach.

Z perspektywy obserwatora i nauczyciela malarstwa w klasach prezentujących swój dorobek twórczy uważam, że korekty prof. Stanisława Sobolewskiego i ocena uczniowskich prac stały się dla młodzieży ważnym elementem kształtującym ich postawy. Sądzę, że kierunki i uwagi merytoryczne, których uczniowie zasięgnęli na spotkaniu z Profesorem pozostaną w świadomości młodych plastyków i będą stanowić ważną rolę w procesie ich artystycznego rozwoju.

Profesor Stanisław Sobolewski pozostawił pamiątkę swojego dydaktycznego doświadczenia również w świadomości nauczycieli uczących przedmiotów artystycznych. W ramach wygłoszonego seminarium na temat roli nauczania rysunku i malarstwa w szkołach artystycznych postawił fundamentalne pytania, które stały się treścią jego wykładu. Seminarium stało się odważną dywagacją i twórczą analizą dotyczącą tendencji w sztuce współczesnej, postaw społecznych i tendencji we współczesnej sztuce plastycznej. Pytania o treść i formę nauczania malarstwa pozostają otwarte i jedynie w tej formie można nad nimi pracować, kształtując postawy twórcze zarówno w odniesieniu do szeroko rozumianej sztuki plastycznej, jak również w indywidualnej pracy z uczniem, udzielając mu indywidualnej korekty.

 

napisała: Edyta Lego

 

Wystawa potrwa do 13 kwietnia.

 

Stanisław Sobolewski – ur. 1952 r. w Krakowie. Studiował na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego (1971-1976) i na Wydziale Malarstwa w pracowni prof. Zbigniewa Grzybowskiego (1974-1979). W latach 1989-1990 był stażystą u prof. Stefana Gierowskiego na Wydziale Malarstwa ASP w Warszawie.

Artysta uprawia malarstwo sztalugowe. Od 1979 roku jest pracownikiem i wykładowcą Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. W 2000 roku otrzymał tytuł profesora zwyczajnego sztuk pięknych. W latach 1982-1989 był uczestnikiem Ruchu Kultury Niezależnej. Od 1980 r. jest członkiem ZPAP.

Prace Stanisława Sobolewskiego znajdują się w zbiorach prywatnych i publicznych, m. in. w Muzeum Narodowym w Krakowie, Muzeum Historycznym Miasta Krakowa, Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Muzeum Archidiecezji Warszawskiej, w zbiorach Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie, Muzeum Sztuki Sakralnej „Dom Praczki” w Kielcach oraz w zbiorach Muzeum Miejskiego w Vukovar (Chorwacja).

Artysta jest autorem książki „Kartki spod sztalugi”. Swoje prace prezentował na wielu wystawach indywidualnych i zbiorowych w kraju i za granicą.

 

autor plakatu i zaproszenia: Tadeusz Król

fot. z wernisażu: Weronika Lewandowska, Oliwia Matlak, Bianka Rotunno, Adrianna Szustorowska

fot. wystawy: Joanna Chudy

<< COFNIJ

Wyszukiwarka

Termo logo