Wystawa malarstwa Stanisława Sobolewskiego „Spojrzenie powszednie”

(…) „Jaki jest koń, każdy widzi…” Tymi słowami Profesor Stanisław Sobolewski rozpoczął swoje wystąpienie na wernisażu wystawy zatytułowanej „Spojrzenia powszednie”. Wernisaż miał miejsce 18 marca 2018 r. w szkolnej Galerii Akcent.

Artysta zaprezentował 20 wybranych obrazów z zakresu malarstwa sztalugowego w technice malarstwa olejnego, pokazując przy tym szerokie spektrum motywów malarskich, wielość ujęć kompozycyjno-warsztatowych. Profesor posiada ogromny dorobek artystyczny, a jednocześnie w swoim wystąpieniu dał wyraz skromnemu usposobieniu i pokory wobec warsztatu pracy artysty malarza.

Na wernisażu gościliśmy oprócz uczniów i pedagogów naszej szkoły również nauczycieli z innych szkół w regionie. Przybyli do nas nauczyciele, artyści plastycy z okolicznych szkół plastycznych w regionie śląskim: z Zespołu Szkół Plastycznych w Częstochowie, Katowicach oraz z Liceum Plastycznego w Raciborzu, Wodzisławiu Śląskim, Zespołu Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego w Opolu, z Zespołu Szkół i Placówek Artystycznych w Nysie, Zespołu Szkół Artystyczno-Projektowych w Tarnowskich Górach oraz z Zespołu Szkół z Zabrza.

Podczas wystawy prac artysty równolegle, piętro wyżej, miała miejsce wystawa prac uczniów klas 3 LP i V POSSP. Uczniowie zaprezentowali obrazy wykonane w pracowni malarskiej w bieżącym roku szkolnym. Prezentacja obejmowała prace rysunkowe i malarskie o różnej tematyce: studia postaci, portretów, czy martwej natury. Wystawa prac uczniów ujawniać miała różnorodność plastyczną wśród młodzieży, jak i wielopłaszczyznowość pomysłów czy próby kreacji twórczych.

Podczas obecności Profesora Stanisława Sobolewskiego w naszej szkole uczniowie mieli okazję uczestniczenia w warsztatach plastycznych. Profesor udzielał młodzieży cennych wskazówek, uwrażliwiał na kompozycję w prezentowanych przez nich obrazach, dobór odpowiednich środków plastycznych, a także podstawowe zasady dotyczące warsztatu pracy. Omawiając portrety i autoportrety, Profesor zwracał uwagę na rzetelność plastyczną wykonania, zgodność interpretacyjną z obserwowanym modelem, estetyzm twórczy wypowiedzi. W obrazach z martwą naturą Profesor podkreślał szeroki zakres odniesień kompozycyjnych, porządek i spójność założeń plastyczno-warsztatowych w obrazach.

Z perspektywy obserwatora i nauczyciela malarstwa w klasach prezentujących swój dorobek twórczy uważam, że korekty Profesora Stanisława Sobolewskiego i ocena uczniowskich prac stały się dla młodzieży ważnym elementem kształtującym ich postawy. Sądzę, że kierunki i uwagi merytoryczne, których uczniowie zasięgnęli na spotkaniu z Profesorem pozostaną w świadomości młodych plastyków i będą stanowić ważną rolę w procesie ich artystycznego rozwoju.

Profesor Stanisław Sobolewski pozostawił pamiątkę swojego dydaktycznego doświadczenia również w świadomości nauczycieli uczących przedmiotów artystycznych. W ramach wygłoszonego seminarium na temat roli nauczania rysunku i malarstwa w szkołach artystycznych postawił fundamentalne pytania, które stały się treścią jego wykładu. Seminarium stało się odważną dywagacją i twórczą analizą dotyczącą tendencji w sztuce współczesnej, postaw społecznych i tendencji we współczesnej sztuce plastycznej. Pytania o treść i formę nauczania malarstwa pozostają otwarte i jedynie w tej formie można nad nimi pracować, kształtując postawy twórcze zarówno w odniesieniu do szeroko rozumianej sztuki plastycznej, jak również w indywidualnej pracy z uczniem, udzielając mu indywidualnej korekty.

napisała: mgr Edyta Lego

 

Wystawa potrwa do 13 kwietnia.

Stanisław Sobolewski – ur. 1952 r. w Krakowie. Studiował na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego (1971-1976) i na Wydziale Malarstwa w pracowni prof. Zbigniewa Grzybowskiego (1974-1979). W latach 1989-1990 był stażystą u prof. Stefana Gierowskiego na Wydziale Malarstwa ASP w Warszawie.

Artysta uprawia malarstwo sztalugowe. Od 1979 roku jest pracownikiem i wykładowcą Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. W 2000 roku otrzymał tytuł profesora zwyczajnego sztuk pięknych. W latach 1982-1989 był uczestnikiem Ruchu Kultury Niezależnej. Od 1980 r. jest członkiem ZPAP.

Prace Stanisława Sobolewskiego znajdują się w zbiorach prywatnych i publicznych, m. in. w Muzeum Narodowym w Krakowie, Muzeum Historycznym Miasta Krakowa, Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Muzeum Archidiecezji Warszawskiej, w zbiorach Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie, Muzeum Sztuki Sakralnej „Dom Praczki” w Kielcach oraz w zbiorach Muzeum Miejskiego w Vukovar (Chorwacja).

Artysta jest autorem książki „Kartki spod sztalugi”. Swoje prace prezentował na wielu wystawach indywidualnych i zbiorowych w kraju i za granicą.

autor plakatu i zaproszenia: Tadeusz Król

fot. z wernisażu: Weronika Lewandowska, Oliwia Matlak, Bianka Rotunno, Adrianna Szustorowska

fot. wystawy: Joanna Chudy

<< COFNIJ

Wyszukiwarka

Termo logo