Zmiany w egzaminie wstępnym

Na podstawie § 13b ust. 7 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 (Dz.U. z 2020 r. poz. 493 z późn. zm.).

Dyrekcja Zespołu Szkół Plastycznych w Bielsku-Białej informuje, że w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2021/2022 w przypadku Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych:

przeprowadza się egzamin praktyczny z rysunku, malarstwa i kompozycji przestrzennej,

– nie przeprowadza się egzaminu ustnego ze znajomości zagadnień związanych z różnymi dziedzinami sztuk plastycznych.

<< COFNIJ

Wyszukiwarka

Termo logo