Zebrania rodziców i konsultacje w roku szkolnym 2019/2020

Zapraszamy rodziców na zebrania i konsultacje z nauczycielami/nauczycielkami

13 listopada 2019 r. (środa) – godz. 17:00-18:00 – konsultacje dla rodziców wszystkich klas

12 grudnia 2019 r. (czwartek) – godz. 17:00-18:00 – zebrania rodziców klas maturalnych, konsultacje dla rodziców pozostałych klas

10 stycznia 2020 r. (piątek) – godz. 17:00-18:00 – zebranie rodziców klas 4-5 POSSP oraz klas 1-3 PLSP

28 lutego 2020 r. (piątek) – godz. 17:00-18:00 – konsultacje dla rodziców klas maturalnych

27 marca 2020 r. (piątek) – godz. 17:00-18:00 – zebranie rodziców klas maturalnych oraz konsultacje dla rodziców pozostałych klas

14 maja 2020 r. (czwartek) – godz. 17:00-18:00 – konsultacje dla rodziców, informacja o zagrożeniach, propozycje ocen końcoworocznych

 

 

 

 

 

 

 

<< COFNIJ

Wyszukiwarka

Termo logo